Eğitim tercihinize göre 16 saat Temel İlk Yardım Eğitimi veya 40 saat Standart İlk Yardım Eğitimi şeklinde veriliyor. Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı ve sözlü sınava tabii tutulan katılımcılardan 100 üzerinden 85 başarı sağlayan katılımcılar 3 yıl geçerli İlk Yardımcı sertifikası ve kimliğine sahip olmaya hak kazanıyorlar
İlk sınavda başarılı olamayan katılımcılar 2. sınava alınıyorlar ve başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı kimlik ve sertifikasına sahip olmaya hak kazanıyorlar. 2. sınavdan da başarısız olan katılımcılara Katılım Belgesi düzenleniyor.
Sınavlar İstanbul'da genellikle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde, Antalya'da ise Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde yapılmaktadır.
İlk yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda , sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar , kazazedenin hayatta kalabilmesini sağlamak yada durumunun kötüye gitmemesini önlemek amacı ile olay yerinde ilkyardım konusunda bilgili kişiler tarafından, tıbbı araç gereç kullanmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.
İlk yardım eğitimleri "İlk Yardım Yönetmeliği" kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir.  1- Temel İlk Yardım Eğitimi : Eğitim 16 saat sürmekte olup, eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 3 yıl geçerli sertifika verilmektedir.  2- Standart İlk Yardım Eğitimi : Eğitim 40 saat sürmekte olup, eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 3 yıl geçerli sertifika verilmektedir.​  3- Sertifika Güncelleme Eğitimi: Daha önceden sertifika almış kişilere verilen 8 saatlik eğitim sonrası eski sertifikalarının süresi 3 yıl uzatılmaktadır.   4- Bilgilendirme Eğitimleri : 4-8 saat süren eğitimlerle, kişi veya kurumların isteklerine yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmekte olup, eğitim sonunda katılımcılara "Katılımcı Belgesi" düzenlenmektedir.