• Posted OnMayıs 28, 2020
  • Bymzn

İlkyardım Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- ( Değ: 18.03.2004 -25406 R G ) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ...

  • Posted OnMayıs 28, 2020
  • Bymzn

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilk yardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme ...